Informacija

Hardy Weinberg Problem ravnoteže

Hardy Weinberg Problem ravnotežeWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

U maloj plemenskoj populaciji, učestalosti dvaju alela A i a na određenom lokusu bile su 0,3 odnosno 0,7. Međutim, nisu sve osobe s genotipom aa mogle doživjeti reproduktivnu dob i utvrđeno je da je relativna sposobnost ovog genotipa 0,5. Preostali genotipovi imali su relativnu sposobnost 1. Koliki je očekivani postotak heterozigota među novorođenčadi u sljedećoj generaciji?

Moj odgovor je : 37 % ali je dat odgovor 43,52 %

Učinio sam sljedeće: Prvo sam pretpostavio da je populacija od 100 jedinki, a zatim sam izbrojao broj jedinki s odgovarajućim genotipovima. Tada sam pretpostavio da svaka osoba ostavlja 1 potomstvo osim onih aa koji ostavljaju 0,5 potomaka i onda sam iz toga izračunao novu učestalost genotipa.


Vaše razmišljanje je netočno, jer nakon što imate broj jedinki koje su preživjele nakon 50% smrtnosti, ne možete im svima jednostavno dati jedno identično potomstvo, morate ih pariti jedno s drugim.

Međutim, ne mogu dobiti odgovor, umjesto toga dobivam 47,9%

Evo mog obrazloženja:

f(A)=0.3

f(a)=0.7

izračunati učestalost genotipova:

AA = 0.32 = 0.09

aa = 0.72 = 0.49

Aa = 2 * 0.3 * 0.7 = 0.42

(ovi se dodaju na 1 prema očekivanju)

koristite 1000 pojedinaca za lijepe okrugle brojeve

broj AA = 90

broj aa = 490

broj Aa = 420

Sada primijenite 50% smrtnosti aa pojedinci:

broj AA => 90

broj aa => 245

broj Aa => 420

sada izračunajte nove frekvencije alela u populaciji parenja:

f(A) = (90 + 90 + 420)/1510 = 600/1510

f(a) = (245 + 245 + 420)/1510 = 910/1510

izračunati udio heterozigotnog potomstva

= 2 * f(A) * f(a)

= (1200 * 910)/(1510 * 1510)

= 0.479

Nadam se da će netko vidjeti gdje griješim.


Ovo je u osnovi isto rješenje kao odgovor @AlanBoyda, ali budući da je to tražio od mene, objavit ću i svoje rješenje (također razlog da isprobam $mathcal{MathJax}$ još malo).

Uz pretpostavku:

$f(A)=p=0,3, f(a)=q=0,7$

i standardne formule:

$f(AA)=p^2 f(Aa)=2pq f(aa)=q^2$

daje ove genotipove u roditeljskoj generaciji (G1), prije i nakon selekcije (koristeći fitnes vektor $w$):

$$ egin{array}{c|cccc} ext{genotip} & ext{freq G1} & w & ext{freq breed.pop} & ext{freq breed. promijenjeno} hline AA & 0,09 & 1 & f(AA)cdot w_{AA}=0,09 & 0,119 Aa & 0,42 & 1 & f(Aa)cdot w_{Aa}=0,42 & 0,556 aa & 0,49 & 0,5 & f(aa)cdot w_{aa}=0,245 & 0,325 ext{sum} & 1 & & 0,755 & 1 end{array} $$

Učestalosti genotipa u populaciji za razmnožavanje (promijenjene tako da zbroje u jedan) se zatim koriste za izračunavanje učestalosti alela kao:

$$f(A)=f(AA)+frac{f(Aa)}{2} = 0,397 f(a)=f(aa)+frac{f(Aa)}{2} = 0,603 $$

Oni se zatim koriste za izračunavanje učestalosti genotipa u sljedećoj generaciji (G2), koristeći iste HW-jednadžbe kao na početku:

$$egin{align} f(AA)&=0.397^2=0.158 f(Aa)&=2cdot0.397cdot0.603=0.479 f(aa)&=0.603^2=0.363 end{align} $$

Ne razumijem odakle dolazi dati odgovor $f(Aa)=0,435$.


The Hardy-Weinbergov princip je matematički model koji se koristi za opisivanje ravnoteže dvaju alela u populaciji u odsutnosti evolucijskih sila. Ovaj model je neovisno izveo G.H. Hardy i Wilhelm Weinberg. U njemu se navodi da će učestalost alela i genotipa u populaciji ostati konstantna kroz generacije u odsutnosti evolucijskih sila. Ova ravnoteža čini nekoliko pretpostavki da bi bila istinita:

 1. Beskonačno velika populacija
 2. Uključeni organizam je diploidni.
 3. Organizam se razmnožava samo spolno.
 4. Nema preklapanja generacija.
 5. Parenje je nasumično.
 6. Učestalosti alela jednake u oba spola
 7. Odsutnost migracije, mutacije ili selekcije

Kao što možemo vidjeti, mnoge stavke na gornjem popisu ne mogu se kontrolirati, ali nam omogućuje da napravimo usporedbu u situacijama u kojima dolaze u igru ​​očekivane evolucijske sile (selekcija itd.).


Hardy-Weinbergove jednadžbe i analiza

Prema Hardy-Weinbergovom principu varijabla str često predstavlja učestalost određenog alela, obično dominantnog. Na primjer, pretpostavite da str predstavlja učestalost dominantnog alela, Y, za žute mahune graška. Varijabla q predstavlja učestalost recesivnog alela, y, za mahune zelenog graška. Ako su p i q jedina dva moguća alela za ovu karakteristiku, tada zbroj frekvencija mora biti 1, odnosno 100 posto. To također možemo zapisati kao p + q = 1. Ako je učestalost alela Y u populaciji 0,6, tada znamo da je učestalost alela y 0,4.

Iz Hardy-Weinbergovog principa i poznatih frekvencija alela možemo zaključiti i učestalosti genotipova. Budući da svaki pojedinac nosi dva alela po genu (Y ili y), možemo predvidjeti učestalost ovih genotipova s ​​chi kvadratom. Ako su dva alela nasumično izvučena iz genskog fonda, možemo odrediti vjerojatnost svakog genotipa.

U primjeru, naša tri mogućnosti genotipa su: pp (YY), proizvodnja žutog graška pq (Yy), također žuta ili qq (yy), proizvodnja zelenog graška. Učestalost homozigotnih pp pojedinaca je p 2, učestalost hereozigotnih pq pojedinaca je 2pq, a učestalost homozigotnih qq pojedinaca je q 2 . Ako su p i q jedina dva moguća alela za dano svojstvo u populaciji, učestalosti ovih genotipova zbrajat će se u jedan: p 2 + 2pq + q 2 = 1.

Slika (PageIndex<1>): Hardy-Weinbergovi omjeri za dva alela: Horizontalna os prikazuje dvije frekvencije alela str i q a okomita os prikazuje očekivane učestalosti genotipa.Svaka linija prikazuje jedan od tri moguća genotipa.

U našem primjeru mogući su genotipovi homozigotni dominantni (YY), heterozigotni (Yy) i homozigotni recesivni (yy). Ako možemo promatrati samo fenotipove u populaciji, tada znamo samo recesivni fenotip (yy). Na primjer, u vrtu od 100 biljaka graška, 86 može imati žuti grašak, a 16 zeleni grašak. Ne znamo koliko je homozigotnih dominantnih (Yy) ili heterozigotnih (Yy), ali znamo da ih je 16 homozigotnih recesivnih (yy).

Dakle, poznavanjem recesivnog fenotipa, a time i učestalosti tog genotipa (16 od 100 jedinki ili 0,16), možemo izračunati broj ostalih genotipova. Ako q 2 predstavlja učestalost homozigotnih recesivnih biljaka, tada je q 2 = 0,16. Dakle, q = 0,4. Budući da je p + q = 1, onda je 1 &ndash 0,4 = p, a znamo da je p = 0,6. Učestalost homozigotnih dominantnih biljaka (p 2 ) je (0,6) 2 = 0,36. Od 100 jedinki postoji 36 homozigotnih dominantnih (YY) biljaka. Učestalost heterozigotnih biljaka (2pq) je 2(0,6)(0,4) = 0,48. Stoga je 48 od 100 biljaka heterozigotno žuto (Yy).

Slika (PageIndex<1>): Hardy-Weinbergov princip: Kada su populacije u Hardy-Weinbergovoj ravnoteži, alelna frekvencija je stabilna iz generacije u generaciju i može se odrediti distribucija alela. Ako se alelna frekvencija mjerena u polju razlikuje od predviđene vrijednosti, znanstvenici mogu zaključiti koje su evolucijske sile u igri.


Hardy Weinberg Problem Set Biology Corner Ključ odgovora: HW.WS.Answer.Keydocx(1) - Hardy-Weinbergova ravnoteža .

Hardy Weinberg Problem Set Biology Corner Ključ odgovora: HW.WS.Answer.Keydocx(1) - Hardy-Weinbergova ravnoteža . . A i a).oko vašeg odgovora na najbližu desetinu postotka (tj. Alel za stoperski palac je recesivan u usporedbi s ravnim palčevima, koji su dominantni. Uvjeti su ove godine stvarno dobri za uzgoj, a sljedeće godine postoje ima 1245 potomaka.Pojmovi u ovom skupu (9) Dakle, broj heterozigotnih jedinki 3.

Nastavite s drugim problemima za vježbanje pomoću skupa problema human hardy weinberg. Pojmovi u ovom skupu (9). I isprobajte vježbe samo da. Za njih biste očekivali da imaju loš vid i kako 7.

HW_Problem_Set_Answer_Key - AP Biologija Hardy-Weinberg . s www.coursehero.com Protumačio sam problem kao rijetku bolest.pojavljuje se s učestalošću od jedan prema milijun, a ne kao recesivni alel. Podaci za 1612 pojedinaca dati su u nastavku: Pretpostavimo da postoje samo dva alela (tj. Alel za stoperski palac je recesivan u usporedbi s ravnim palčevima, koji su dominantni. P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = učestalost dominantnog alela u populaciji q = učestalost recesivnog. Nastavite s drugim praktičnim problemima koristeći human hardy weinbergov skup problema.

Biology Stack Exchange je stranica za pitanja i odgovore za istraživače biologije, akademike i studente.

Protumačio sam problem kao rijetku bolest.pojavljuje se s učestalošću od jedan prema milijun, a ne kao recesivni alel. Podaci za 1612 osoba su dati u nastavku: cc je najznačajniji jer je cc recesivan i oblik bolesti (potrebna su 2 alela) b. Ako smatrate da vam je potreban samo kratak podsjetnik, možete preskočiti tekst do ukratko odjeljka. Stoga je broj heterozigotnih osoba 3. Rijetka bolest zbog recesivnog alela, koja je smrtonosna kada je homozigotna, javlja se s učestalošću prije 1 desetljeća. Pretpostavimo da postoje samo dva alela (tj. P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = učestalost dominantnog alela u populaciji q = učestalost recesivnog. Nastavite s drugim praktičnim problemima pomoću skupa ljudskih hardy weinbergovih problema . Uvjeti su ove godine bili jako dobri za razmnožavanje i sljedeće godine ima 1245 potomaka. Jednadžba Hardyja Weinberga pogil ključ za odgovor (1). Koristite jednadžbu Hardyja Weinberga da odredite učestalost alela osobina u populaciji zmajeva. Αβγ je autosom recesivni poremećaj čovjeka Pojmovi u ovom skupu (9) Učestalost oboljele novorođenčadi je oko 1 na 14 000.

Upotrijebite Weinbergovu jednadžbu Hardyja za određivanje učestalosti alela osobina u populaciji zmajeva. 36%, kako je navedeno u samom problemu. Ili stvorite besplatni račun za preuzimanje. Protumačio sam problem kao rijetku bolest.pojavljuje se s učestalošću od jedan prema milijun, a ne kao recesivni alel. Problem postavljen ključ biološki kutak, h w odgovor ključ 10 hialeahhigh org, jednadžba hardyja Weinberga pogil odgovor ključ bing, hardy weinberg equilibrium germanna community college, stvaranje smisla hardy weinberg ravnoteže, hardy weinbergova jednadžba biologija sokratska. Uzmite kalkulator i pridružite mi se u malo vježbe s teškim Weinberg problemima, vježbama, alatima za mučenje ili samo dobrom štreberskom zabavom! Nastavite s drugim problemima za vježbanje pomoću skupa problema human hardy weinberg. Učestalost oboljele novorođenčadi je oko 1 na 14 000. (i) ovdje učestalost svih dominantnih fenotipova, (p2+2pq) =60% =60/100 =0,6 zatim primjena otpornih. Pretpostavimo da postoje samo dva alela (tj.

Hardy-Weinberg-Answers (1) - 1 1 u 1700 američkih bijelaca . s www.coursehero.com Nastavite s drugim praktičnim problemima koristeći human hardy weinberg skup problema. Podaci za 1612 pojedinaca dati su u nastavku: Učestalost oboljele novorođenčadi je oko 1 na 14 000. Ako smatrate da vam je potreban samo kratak podsjetnik, možete preskočiti tekst do ukratko odjeljka. Sposobnost okusa ptc je posljedica jednog dominantnog alela t. Ispod je skup podataka o obojenosti krila grimiznog tigrastog moljca (panaxia dominula). Dakle, broj heterozigotnih individua 3. A i a). zaokružite vaš odgovor na najbližu desetinu postotka (tj. Pretpostavite da postoje samo dva alela (tj.

(i) ovdje učestalost svih dominantnih fenotipova, (p2+2pq) =60% =60/100 =0,6 zatim primjena otpornih.

Upotrijebite Weinbergovu jednadžbu Hardyja za određivanje učestalosti alela osobina u populaciji zmajeva. 36%, kako je navedeno u samom problemu. (i) ovdje učestalost svih dominantnih fenotipova, (p2+2pq) =60% =60/100 =0,6 zatim primjena otpornih. Kad smo već kod štrebera, oprostite na dosadnim zvukovima i problemima. Hardy weinbergova jednadžba pogil ključ odgovora (1). Postavljen problem ključ biološki kutak, h w odgovor ključ 10 hialeahhigh org, jednadžba hardyja Weinberga pogil odgovor ključ bing, hardy weinberg equilibrium germanna community college, stvaranje smisla hardy weinberg ravnoteže, hardy weinbergova jednadžba biologija sokratska. I isprobajte vježbe samo da. Biology Stack Exchange je stranica za pitanja i odgovore za istraživače biologije, akademike i studente. Alel za autostoperski palac je recesivan u usporedbi s ravnim palčevima, koji su dominantni. cc je najznačajniji jer je cc recesivan i oblik bolesti (potrebna su 2 alela) b. Vrijednosti pokazuju populaciju koja je u izdržljivoj weinbergovoj ravnoteži. Dakle, broj heterozigotnih jedinki 3. Pojmovi u ovom skupu (9).

A i a).okružite svoj odgovor na najbližu desetinu postotka (tj. 36%, kako je navedeno u samom zadatku. Ako smatrate da vam je potreban samo kratak podsjetnik, možete preskočiti tekst do ukratko odjeljka.

Hardy Weinberg Radni list | Aktivnosti za djecu s www.williamwithin.com Ispod je skup podataka o obojenosti krila grimiznog tigrovog moljca (panaxia dominula). (i) ovdje učestalost svih dominantnih fenotipova, (p2+2pq) =60% =60/100 =0,6 zatim primjena otpornih. Postavljen problem ključ biološki kutak, h w odgovor ključ 10 hialeahhigh org, jednadžba hardyja Weinberga pogil odgovor ključ bing, hardy weinberg equilibrium germanna community college, stvaranje smisla hardy weinberg ravnoteže, hardy weinbergova jednadžba biologija sokratska. Podaci za 1612 osoba su dati u nastavku: Αβγ je autosomno recesivni poremećaj čovjeka. Uvjeti su ove godine jako dobri za uzgoj i sljedeće godine ima 1.245 potomaka. 36%, kako je navedeno u samom problemu. Pretpostavimo da u određenoj populaciji žirafa tamnosmeđe mrlje dominiraju svijetlosmeđim pjegama. Uzmite kalkulator i pridružite mi se u malo vježbe s teškim Weinberg problemima, vježbama, alatima za mučenje ili samo dobrom štreberskom zabavom! Rijetka bolest zbog recesivnog alela, koja je smrtonosna kada je homozigotna, javlja se s učestalošću prije 1 desetljeća.

36%, kako je navedeno u samom problemu.

cc je najznačajniji jer je cc recesivan i oblik bolesti (potrebna su 2 alela) b. Αβγ je autosomno recesivni poremećaj čovjeka. Protumačio sam problem kao rijetku bolest.pojavljuje se s učestalošću od jedan prema milijun, a ne kao recesivni alel. Kad smo već kod štrebera, oprostite na dosadnom zvuku zujanja i propusta. Nastavite s drugim problemima za vježbanje pomoću skupa problema human hardy weinberg. Upotrijebite Weinbergovu jednadžbu Hardyja za određivanje učestalosti alela osobina u populaciji zmajeva. Dakle, broj heterozigotnih jedinki 3. Uvjeti su ove godine jako dobri za uzgoj i sljedeće godine ima 1245 potomaka. I isprobajte vježbe samo da. P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = učestalost dominantnog alela u populaciji q = učestalost recesivnog. Uzmite kalkulator i pridružite mi se u malo vježbanja s teškim Weinberg problemima, vježbama, alatima za mučenje ili samo dobrom štreberskom zabavom! Postavljen problem ključ biološki kutak, h w odgovor ključ 10 hialeahhigh org, jednadžba hardyja Weinberga pogil odgovor ključ bing, hardy weinberg equilibrium germanna community college, stvaranje smisla hardy weinberg ravnoteže, hardy weinbergova jednadžba biologija sokratska. Uzorkovali ste 215 osoba iz biologije i utvrdili da ih 150 može otkriti. Alel za autostoperski palac je recesivan u usporedbi s ravnim palčevima, koji su dominantni.

Za njih biste očekivali da imaju loš vid i kako 7.

Učestalost aa genotipa.

Uvjeti su ove godine jako dobri za uzgoj i sljedeće godine ima 1.245 potomaka.

Ili stvorite besplatni račun za preuzimanje.

Podaci za 1612 osoba su dati u nastavku:

I isprobajte vježbe samo da.

Učestalost aa genotipa.

Sposobnost okusa ptc je posljedica jednog dominantnog alela t.

Nemojte uključivati ​​znak % u okvir.

Uzorkovali ste populaciju u kojoj znate da je postotak učestalosti a jednak p, pa je odgovor 40%.

Biology Stack Exchange je stranica za pitanja i odgovore za istraživače biologije, akademike i studente.

(i) ovdje učestalost svih dominantnih fenotipova, (p2+2pq) =60% =60/100 =0,6 zatim primjena otpornih.

Postavljen problem ključ biološki kutak, h w odgovor ključ 10 hialeahhigh org, jednadžba hardyja Weinberga pogil odgovor ključ bing, hardy weinberg equilibrium germanna community college, stvaranje smisla hardy weinberg ravnoteže, hardy weinbergova jednadžba biologija sokratska.

Nastavite s drugim problemima za vježbanje pomoću skupa problema human hardy weinberg.

Protumačio sam problem kao rijetku bolest.pojavljuje se s učestalošću od jedan prema milijun, a ne kao recesivni alel.

Počinje s kratkim opisom genskog fonda i pokazuje vam kako je formula.

Alel za autostoperski palac je recesivan u usporedbi s ravnim palčevima, koji su dominantni.

Biology Stack Exchange je stranica za pitanja i odgovore za istraživače biologije, akademike i studente.

Pretpostavimo da u određenoj populaciji žirafa tamnosmeđe mrlje dominiraju svijetlosmeđim pjegama.

A i a). zaokružiti svoj odgovor na najbližu desetinu postotka (tj.

Nastavite s drugim problemima za vježbanje pomoću skupa problema human hardy weinberg.

Učestalost zahvaćene novorođenčadi je oko 1 na 14 000.

Pretpostavimo da u određenoj populaciji žirafa tamnosmeđe mrlje dominiraju svijetlosmeđim pjegama.

Učestalost aa genotipa.

cc je najznačajniji jer je cc recesivan i oblik bolesti (potrebna su 2 alela) b.

Upotrijebite Weinbergovu jednadžbu Hardyja za određivanje učestalosti alela osobina u populaciji zmajeva.


ODGOVORI — PROBLEMI POPULACIJSKE GENETICE

1) Studija o krvnim grupama u populaciji pronašla je sljedeću genotipsku distribuciju među uzorkovanim osobama: 1101 su bili MM, 1496 su bili MN i 503 su bili NN. Izračunajte učestalosti alela M i N, očekivane brojeve triju genotipskih razreda (uz pretpostavku slučajnog parenja). Koristeći X2, odredite je li ova populacija u Hardy-Weinbergovoj ravnoteži.

Frekvencija M = p = p2 + 1/2 (2pq) = 0,356 + 1/2 (0,482) = 0,356 + 0,241 = 0,597

Frekvencija N = q = 1-p = 1 – 0,597 = 0,403.

OČEKIVANE FREKVENCIJE GENOTIPA (pod pretpostavkom Hardy-Weinberg):

OČEKIVANI BROJ JEDINKA SVAKOG GENOTIPA:

X2 = (1101-1107)2 /1107 + (1496-1491)2 /1491 + (502-503)2 /503

X2 (izračunato) < X2 (tablica) [3,841, 1 df, 0,05 ls].

Stoga zaključite da nema statistički značajne razlike između onoga što ste primijetili i onoga što ste očekivali pod Hardy-Weinbergom. Odnosno, ne uspijevate odbaciti nultu hipotezu i zaključiti da je populacija u HWE.

2) Znanstvenik je proučavao količinu polimorfizma u alelima koji kontroliraju enzim laktat dehidrogenazu (LDH) u vrsti gave. Iz jedne populacije uzorkovano je 1000 jedinki. Znanstvenik je pronašao sljedeće učestalosti genotipova: AA = .080, Aa = .280 aa = .640. Iz ovih podataka izračunajte učestalost alela “A” i “a” alela u ovoj populaciji. Koristite odgovarajući statistički test koji će vam pomoći da odlučite je li ova populacija bila u Hardy-Weinbergovoj ravnoteži.

p = Frekv A = 0,08 + 1/2 (0,28) = 0,08 + 0,14 = 0,22

AKO je populacija u HWE, tada očekujete sljedeće frekvencije:

Genotip Očekivani brojevi Promatrani brojevi
AA 0,0484 X 1000 = 48,4 0,080 X 1000 = 80
Aa 0,3432 X 1000 = 343,2 0,280 X 1000 = 280
aa 0,6084 X 1000 = 608,4 0,640 X 1000 = 640

X2 = [(80 – 48.4)2/ 48.4] + [(280 – 343.2)2 / 343.2] + [(640 – 608.4)2/ 608.4]

X2 (Izračunato) > X2 (tablica), stoga odbacite nultu hipotezu. Ne u HWE.

3)Spoj feniltiokarbamid (PTC) za većinu osoba ima vrlo gorak okus. Nemogućnost okusa PTC kontrolira jedan recesivni gen. U američkoj bijeloj populaciji, oko 70% može okusiti PTC, dok 30% ne može (ne kuša). Procijenite učestalost alela Taster (T) i nontaster (t) u ovoj populaciji, kao i učestalost diploidnih genotipova.

Procijenjena frekvencija t = q = kvadratni korijen od q2 = kvadratni korijen od 0,30 = 0,5477

Frekv T = p = 1 – q = 1 – 0,5477 = 0,4523

Tt = 2pq = 2 (0,4523) (0,5477) = 0,4956

4) U drugoj studiji ljudskih krvnih grupa, otkriveno je da je među populacijom od 400 osoba 230 Rh+, a 170 Rh-.. Pod pretpostavkom da ovu osobinu (tj. Rh+) ​​kontrolira dominantni alel (D) , izračunajte frekvencije alela za D i d. Za koliko Rh+ pojedinaca bi se očekivalo da su heterozigoti?

Broj dd jedinki = 170, stoga je učestalost genotipa dd (q2) 170/400 = 0,425. Iz ovoga možemo procijeniti q kao:

q = kvadratni korijen od q2 = kvadratni korijen od 0,425 = 0,652.

Frekvencija alela D je:

Uz pretpostavku HWE, učestalosti genotipova su sljedeće:

Koristeći očekivane učestalosti genotipa, broj Dd među Rh+ jedinkama je:

5) Fenilketonurija je teški oblik mentalne retardacije zbog rijetkog autosomno recesivnog alela. Otprilike 1 od 10.000 novorođenih bijelaca je zahvaćeno ovom bolešću. Izračunajte učestalost nositelja (tj. heterozigota).

S obzirom na gore navedeno, procijenite q iz q2

q = kvadratni korijen od q2 = kvadratni korijen od 1/10 000 = kvadratni korijen od 0,0001 = 0,01

Prema tome, p = 1 – q = 1 – 0,01 = 0,99

Koristeći Hardy-Weinbergov zakon, izračunajte očekivani broj jedinki svakog genotipa kao:

Stoga se očekuje da će 1,98% stanovništva biti nositelji.

6) Za ljudsku krv postoje dva alela (zvana S i s) i tri različita fenotipa koji se mogu identificirati pomoću odgovarajućih reagensa. Sljedeći podaci preuzeti su od ljudi u Britaniji. Među 1000 uzorkovanih osoba, uočene su sljedeće učestalosti genotipova SS = 99, Ss = 418 i ss = 483. Izračunajte učestalost S i s u ovoj populaciji i provedite X2 test. Ima li razloga za odbacivanje hipoteze o Hardy-Weinbergovim razmjerima u ovoj populaciji?

Učestalost promatranog genotipa:

Učestalost S = p = p2 + 1/2 (2pq) = 0,099 + 1/2 (0,418) = 0,308

Učestalost s = q = 1 – p = 1 – 0,308 = 0,692.

Očekivana učestalost genotipa:

Ss = 2pq = 2 (0,308) (0,692) = 0,426

Očekivani broj pojedinaca:

X2 = (99-95)2 /95 + (418-426)2 /426 + (483-479)2 /479

X2 (izračunato) < X2 (tablica) [3,841, 1 df na 0,05 ls).

Stoga ne odbaciti nultu hipotezu i zaključiti da je populacija u HWE.

7) Botaničar istražuje populaciju biljaka čiju boju latica kontrolira jedan gen čija su dva alela (B i B1) kodominantna. Ona pronalazi 170 biljaka koje su homozigotne smeđe, 340 biljaka koje su homozigotne ljubičaste i 21 biljku čije su latice ljubičasto-smeđe. Je li ova populacija u HWE-u (ne zaboravite napraviti odgovarajući statistički test)? Izračunajte “F” (koeficijent inbreedinga) i objasnite što se događa u ovoj populaciji.

Frekv. smeđe (BB) = p2 = 170/531 = 0,32

Frekv. ljubičasto-smeđe (B1B) = 2pq = 21/531 = 0,04

Frekv. ljubičaste (B1 B1) = q2 = 340/531 = 0,64.

Frekvencija B = p = p2 + 1/2 (2pq) = 0,32 + 1/2 (0,04)

Frekvencija B1 = q = 1- p = 1 – 0,34

Očekivana učestalost genotipa:

B1B = 2 pq = 2 (0,34) (0,66) = 0,4488

X2 = (170-61,4)2 /61,4 + (21-238,3)2 /238,3 + (340-231,3)2 /231,3

X2 (Izračunato) > X2 (tablica), stoga odbacite nultu hipotezu. Ne u HWE.


P2 + 2pq + q2 = 1 i p + q = 1

p = učestalost dominantnog alela u populaciji
q = učestalost recesivnog alela u populaciji
p2 = postotak homozigotnih dominantnih jedinki
q2 = postotak homozigotnih recesivnih jedinki
2pq = postotak heterozigotnih osoba

Pojedinci koji imaju sposobnost za matematiku smatraju da je rad s gornjim formulama smiješno lak. Međutim, za pojedince koji nisu upoznati s algebrom, potrebno je malo vježbati radne probleme prije nego što se naviknete na nju. U nastavku sam dao niz praktičnih problema koje biste možda željeli isprobati. Imajte na umu da sam neke brojeve u nekim zadacima zaokružio na drugu decimalu.

PROBLEM #1 Uzorkovali ste populaciju u kojoj znate da je postotak homozigotnog recesivnog genotipa (aa) 36%. Koristeći tih 36%, izračunajte sljedeće:

 1. Učestalost genotipa “aa”.
 2. Učestalost alela “a”.
 3. Učestalost alela “A”.
 4. Učestalosti genotipova “AA” i “Aa.”
 5. Učestalosti dva moguća fenotipa ako je “A” potpuno dominantna nad “a.”

PROBLEM #2. Anemija srpastih stanica zanimljiva je genetska bolest. Normalne homozigotne osobe (SS) imaju normalne krvne stanice koje se lako inficiraju malarijskim parazitom. Stoga se mnoge od tih osoba jako razbole od parazita i mnoge umiru. Pojedinci homozigotni za svojstvo srpastih stanica (ss) imaju crvene krvne stanice koje se lako kolabiraju kada su deoksigenirane. Iako malarija ne može rasti u tim crvenim krvnim stanicama, pojedinci često umiru zbog genetskog defekta. Međutim, osobe s heterozigotnim stanjem (Ss) imaju malo crvenih krvnih stanica, ali općenito nedovoljno da izazovu smrtnost. Osim toga, malarija ne može dobro preživjeti unutar ovih “djelomično defektnih” crvenih krvnih stanica. Dakle, heterozigoti imaju tendenciju da prežive bolje od bilo kojeg od homozigotnih uvjeta. Ako je 9% afričke populacije rođeno s teškim oblikom anemije srpastih stanica (ss), koji će postotak populacije biti otporniji na malariju jer je heterozigot (Ss) za gen srpastih stanica?

PROBLEM #3. U razredu ima 100 učenika. Devedeset i šest je prošlo dobro na tečaju, dok su četiri potpuno uprskala i dobili ocjenu F. Oprostite. U vrlo malo vjerojatnom slučaju da su ove osobine genetske, a ne okolišne, ako te osobine uključuju dominantne i recesivne alele i ako četiri (4%) predstavljaju učestalost homozigotnog recesivnog stanja, izračunajte sljedeće:

 1. Učestalost recesivnog alela.
 2. Učestalost dominantnog alela.
 3. Učestalost heterozigotnih osoba.

PROBLEM #4. U populaciji leptira smeđa boja (B) je dominantna nad bijelom bojom (b). I, 40% svih leptira su bijeli. S obzirom na ovu jednostavnu informaciju, što je vrlo vjerojatno da će biti na ispitu, izračunajte sljedeće:

 1. Postotak leptira u populaciji koji su heterozigoti.
 2. Učestalost homozigotnih dominantnih jedinki.

PROBLEM #5. Prilično velika populacija instruktora biologije ima 396 crvenih i 557 preplanulih jedinki. Pretpostavimo da je crvena potpuno recesivna. Molimo izračunajte sljedeće:

 1. Frekvencije alela svakog alela.
 2. Očekivana učestalost genotipa.
 3. Broj heterozigotnih jedinki za koje biste predvidjeli da će biti u ovoj populaciji.
 4. Očekivana učestalost fenotipa.
 5. Uvjeti su ove godine stvarno dobri za uzgoj, a sljedeće godine ima 1245 mladih “potencijalnih” instruktora biologije. Pod pretpostavkom da su ispunjeni svi Hardy-Weinbergovi uvjeti, koliko od njih biste očekivali da će imati crvene, a koliko preplanule strane?

PROBLEM #6. Vrlo velika populacija laboratorijskih miševa koji se nasumično pare sadrži 35% bijelih miševa. Bijelu boju uzrokuje dvostruki recesivni genotip, “aa”. Izračunajte alelne i genotipske frekvencije za ovu populaciju.

PROBLEM #7. Nakon diplome, vi i 19 vaših najbližih prijatelja (recimo 10 muškaraca i 10 žena) unajmite avion za obilazak svijeta. Nažalost, svi ste sletjeli (sigurno) na napušteni otok. Nitko vas ne pronađe i vi stvarate novu populaciju potpuno izoliranu od ostatka svijeta. Dva vaša prijatelja nose (tj. heterozigoti su za) recesivni alel cistične fibroze (c). Pod pretpostavkom da se učestalost ovog alela ne mijenja kako populacija raste, kolika će biti učestalost cistične fibroze na vašem otoku?

PROBLEM #8. Uzorkujete 1000 pojedinaca iz velike populacije za krvnu grupu MN, što se lako može izmjeriti budući da je uključena kodominacija (tj. možete otkriti heterozigote). U skladu su s tim:

KRVNA GRUPA GENOTIP BROJ POJEDINACA REZULTATNA FREKVENCIJA
M MM 490 0.49
MN MN 420 0.42
N NN 90 0.09

Koristeći gore navedene podatke, izračunajte sljedeće:

 1. Učestalost svakog alela u populaciji.
 2. Pretpostavimo da su parenja nasumična, frekvencije parenja.
 3. Vjerojatnost da svaki genotip proizlazi iz svakog potencijalnog križanja.

PROBLEM #9. Cistična fibroza je recesivno stanje koje pogađa oko 1 od 2500 beba u bijelskoj populaciji Sjedinjenih Država. Molimo izračunajte sljedeće:

 1. Učestalost recesivnog alela u populaciji.
 2. Učestalost dominantnog alela u populaciji.
 3. Postotak heterozigotnih jedinki (nositelja) u populaciji.

PROBLEM #10. U danoj populaciji, samo aleli “A” i “B” prisutni su u ABO sustavu, nema pojedinaca s krvnom tipom “O” ili s O alelima u ovoj određenoj populaciji. Ako 200 ljudi ima krvnu grupu A, 75 ima krvnu grupu AB, a 25 krvnu grupu B, koje su alelne frekvencije ove populacije (tj. kolike su p i q)?

PROBLEM #11. Sposobnost okusa PTC-a je posljedica jednog dominantnog alela “T”. Uzorkovali ste 215 osoba iz biologije i utvrdili da 150 može otkriti gorak okus PTC-a, a 65 ne može. Izračunajte sve potencijalne frekvencije.


Hardy Weinbergov skup problema 2 - Hardy Weinbergove jednadžbe i kako ih koristiti

Hardy Weinberg Skup problema 2

Učestalost dva alela u genskom fondu je 0,19 (a) i 0,81 (a). P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = učestalost dominantnog alela u populaciji q = učestalost recesivnog alela u populaciji. Učestalost dva alela u genskom fondu je 0,19 (a) i 0,81 (a). Skup problema 2 ključna evolucijska biologija jesen 2017. mutacija, selekcija, migracija, drift (ukupno 20 bodova). P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = učestalost dominantnog alela u populaciji q = učestalost recesivnog alela u populaciji. U jednoj generaciji, h ima frekvenciju p=0,8, a h ima frekvenciju. Možete napraviti i one na paketu zlatnih ribica.

U određenoj biljnoj populaciji gen koji određuje visinu ima dva alela, h i h. Zatim vam pokazuje kako riješiti nekoliko problema s uzorkom. Dakle, broj heterozigota. Učestalost dva alela u genskom fondu je 0,19 (a) i 0,81 (a). · učenici mogu vježbati korištenje jednadžbe ravnoteže Hardy Weinberg za određivanje učestalosti alela u populaciji. Počinje s kratkim opisom genskog fonda i pokazuje vam kako se dobiva formula. Izdržljiviji problemi Weinbergove ravnoteže uzorkovali ste populaciju u kojoj znate da je postotak homozigotnog recesivnog genotipa (aa) 36%. Problemi ravnoteže učestalost dvaju alela u genskom fondu je 0,19 i 0,81(a). Miševi prikupljeni iz pustinje Sonora imaju dva fenotipa, tamni (d) i svijetli (d).

Ime Datum Razdoblje Hardy Weinberg Weinberg Hardy Weinberg Skup problema 1 26 11 10 02 Am Stranica 1 od 2 Ime Hardy Weinberg Skup problema P2 2pq Q2 1 i PQ 1 P Učestalost Pdf dokument sa demo.fdocuments.in Miševi prikupljeni iz sonorske pustinje imaju dva fenotipovi, tamni (d) i svijetli (d). Ako vam je potreban dodatni prostor, pričvrstite svoje papire na skup problema i predajte ih sve zajedno. Ispod je skup podataka o obojenosti krila grimiznog tigrastog moljca (panaxia dominula). Neke ili sve ove vrste sila djeluju na žive populacije u različitim vremenima i evolucija se na nekoj razini događa u svim živim organizmima. Dolje prikazani miševi sakupljeni su u zamku. Albinizam je rijetka genetski naslijeđena osobina koja je izražena samo u fenotipu homozigota. Skup problema 2 ključna evolucijska biologija jesen 2017. mutacija, selekcija, migracija, drift (ukupno 20 bodova). Dakle, broj heterozigota. Svi pojedinci imaju jednaku stopu preživljavanja i jednak reproduktivni uspjeh. Neke ili sve ove vrste sila djeluju na žive populacije u različitim vremenima i evolucija se na nekoj razini događa u svim živim organizmima.

Albinizam je rijetka genetski naslijeđena osobina koja je izražena samo u fenotipu homozigota.

Pretpostavimo da je populacija unutra. Sva cbse klasa 5 do 12 video predavanja pogledajte ovdje. All individuals have equal rates of survival and equal reproductive success. A population of ladybird beetles from north carolina a. The frequency of two alleles in a gene pool is 0.19 (a) and 0.81(a). No new alleles are created or converted from existing. He then shows you how to solve a couple of sample problems. Some or all of these types of forces all act on living populations at various times and evolution at some level occurs in all living organisms. Below is a data set on wing coloration in the scarlet tiger moth (panaxia dominula). In case of genetic trait that has positive family history in a population, let us assume that the. More hardy weinberg equilibrium problems you have sampled a population in which you know that the percentage of the homozygous recessive genotype (aa) is 36%. Assume that the population is in equilibrium. The mice shown below were collected in a trap.

Below i have provided a series of practice problems that you may wish to try out. More hardy weinberg equilibrium problems you have sampled a population in which you know that the percentage of the homozygous recessive genotype (aa) is 36%. Terms in this set (10). House portico 14 + 78 mq mq mq. Albinism is a rare genetically inherited trait that is only expressed in the phenotype of homozygous. Watch all cbse class 5 to 12 video lectures here. What is the frequency of heterozygotes aa in a randomly mating population in which the frequency of all dominant phenotypes is 0.19? A population of ladybird beetles from north carolina a.

Hardy Weinberg Problem Set Dominance Genetics Zygosity from imgv2-2-f.scribdassets.com You have sampled a population in which you know that the percentage of the homozygous. The mice shown below were collected in a trap. Mice collected from the sonoran desert have two phenotypes, dark (d) and light (d). The frequency of two alleles in a gene pool is 0.19 (a) and 0.81(a). Albinism is a rare genetically inherited trait that is only expressed in the phenotype of homozygous. No new alleles are created or converted from existing. Some or all of these types of forces all act on living populations at various times and evolution at some level occurs in all living organisms.

Problem set 2 key evolutionary biology fall 2017 mutation, selection, migration, drift (20 pts total).

House portico 14 + 78 mq mq mq. In one generation, h has a frequency of p=0.8 and h has a frequency. Population genetics modeling using mathematics to model the behavior of alleles in populations. These are just some practice problems with the hardy weinberg! In a given plant population, the gene that determines height has two alleles, h and h. Darwin's theory of natural selection. You have sampled a population in which you know that the percentage of the homozygous. What is the frequency of heterozygotes aa in a randomly mating population in which the frequency of all dominant phenotypes is 0.19? Organisms which carry two sets of chromosomes, each set derived from. Albinism is a rare genetically inherited trait that is only expressed in the phenotype of homozygous.

He starts with a brief description of a gene pool and shows you how the formula is derived. Answer key hardy weinberg problem set p2 + 2pq + q2 = 1 and p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the 2pq = 2(.98)(.02) =.04 7. Organisms which carry two sets of chromosomes, each set derived from. Below is a data set on wing coloration in the scarlet tiger moth (panaxia dominula). Equilibrium problems the frequency of two alleles in gene pool is 0.19 and 0.81(a). More hardy weinberg equilibrium problems you have sampled a population in which you know that the percentage of the homozygous recessive genotype (aa) is 36%. Therefore, the number of heterozygous individuals.

1 from He then shows you how to solve a couple of sample problems. Finding for evolution, comparing past flower numbers with present. In one generation, h has a frequency of p=0.8 and h has a frequency. Assume that the population is in equilibrium. P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the population. The frequency of two alleles in a gene pool is 0.19 (a) and 0.81(a). He starts with a brief description of a gene pool and shows you how the formula is derived. In a given plant population, the gene that determines height has two alleles, h and h. In a population of rose bushes, having spines are dominant over having no spines. All individuals have equal rates of survival and equal reproductive success. Population genetics modeling using mathematics to model the behavior of alleles in populations.

Problem set 2 key evolutionary biology fall 2017 mutation, selection, migration, drift (20 pts total).

What is the frequency of heterozygotes aa in a randomly mating population in which the frequency of all dominant phenotypes is 0.19? No new alleles are created or converted from existing. Therefore, the number of heterozygous individuals. Problem set 2 key evolutionary biology fall 2017 mutation, selection, migration, drift (20 pts total). Mice collected from the sonoran desert have two phenotypes, dark (d) and light (d). P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the population. Organisms which carry two sets of chromosomes, each set derived from. More hardy weinberg equilibrium problems you have sampled a population in which you know that the percentage of the homozygous recessive genotype (aa) is 36%. Using that 36%, calculate all genotype and allele frequencies. Equilibrium problems the frequency of two alleles in gene pool is 0.19 and 0.81(a). These are just some practice problems with the hardy weinberg! You can also do the ones on the goldfish packet too. In a given plant population, the gene that determines height has two alleles, h and h.

No new alleles are created or converted from existing.

Darwin's theory of natural selection.

Assume that the population is in equilibrium.

Organisms which carry two sets of chromosomes, each set derived from.

Some or all of these types of forces all act on living populations at various times and evolution at some level occurs in all living organisms.

Using that 36%, calculate all genotype and allele frequencies.

Therefore, the number of heterozygous.

This set of 10 questions gives students just enough.

This set of 10 questions gives students just enough.

In a population of rose bushes, having spines are dominant over having no spines.

You have sampled a population in which you know that the percentage of the homozygous.

You have sampled a population in which you know that the percentage of the homozygous.

P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the population.

Answer key hardy weinberg problem set p2 + 2pq + q2 = 1 and p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the 2pq = 2(.98)(.02) =.04 7.

The frequency of two alleles in a gene pool is 0.19 (a) and 0.81(a).

· students can practice using the hardy weinberg equilibrium equation to determine the allele frequencies in a population.

Below i have provided a series of practice problems that you may wish to try out.

If you need additional room, staple your papers to the problem set and hand in them all in together.

Using that 36%, calculate all genotype and allele frequencies.

In a given plant population, the gene that determines height has two alleles, h and h.

Population genetics modeling using mathematics to model the behavior of alleles in populations.

Equilibrium problems the frequency of two alleles in gene pool is 0.19 and 0.81(a).

In one generation, h has a frequency of p=0.8 and h has a frequency.

The mice shown below were collected in a trap.

Round answers to the third decimal place.

Therefore, the number of heterozygous.

P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the population.

Answer key hardy weinberg problem set p2 + 2pq + q2 = 1 and p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the 2pq = 2(.98)(.02) =.04 7.


Solving Problems on Hardy Weinberg Equilibrium

Sounds familiar? Well, sure it does, for as students of evolutionary genetics, you are often faced with the task of computing variations in allele frequencies of populations under the Hardy Weinberg equilibrium since you sometimes fail to grasp the entire concept and its application. As students, we often wonder about the need or importance of this calculation and how to go about it becomes a dominant thought. This article is directed to empower you to solve problems on the Hardy Weinberg Equilibrium.

First, let a break apart the problem into fundamental steps. What do you need to know to solve such problems?

 1. Concept of evolutionary genetics with regards to Hardy Weinberg equilibrium
 2. Application of that conceptual knowledge

Hardy Weinberg Equilibrium

Hardy Weinberg Equilibrium is an equation that states the changes in the genetic variation in a population and remains in equilibrium from one generation to another, provided certain conditions are maintained. It was discovered independently by Wilhelm Weinberg (Physician) and Thomas Hardy (Mathematician) in 1908.

Let P represent the dominant allele and q be the recessive allele expressing a certain population trait. According to Hardy Weinberg Equilibrium, in a stable population at equilibrium, allele frequencies for a particular locus involving the genotypic and allele frequencies remain constant from generation to generation. Hence for mating between two individuals in that population, we have

This equation is a simple binomial expression that defines the allele frequencies of homozygous dominant, heterozygote, and homozygous recessives in the population.

Remember the following points:

Frequency of homozygous dominant = P2Frequency of heterozygous

 1. allele = Pq + Pq=2 Pq
 2. Frequency of homozygous recessive allele=q2
 3. ( P +q)2 =P2 +2Pq + q2 =1 , or P+q = 1 ,
 4. P= 1-q , or q = 1-P ( since P+q =1)

But it is imperative to understand that all populations are not Hardy Weinberg populations, and certain conditions must be maintained by the population to be recognized as in HW equilibrium.

Conditions of Hardy Weinberg Equilibrium

 1. The population is large
 2. Mating is random in the population without any bias towards any trait (panmictic)
 3. Migration of genes is absent through emigration or immigration
 4. Random Genetic drive is absent
 5. The meiotic drive is absent

When your knowledge base is optimum, although it sometimes may appear tricky, the problem can be solved easily

1) Understand the data given in the problem

The initial difficulty arises in the misinterpretation of the problem. The language must be followed correctly, and the salient points of data are identified for further analysis. Hardy Weinberg problems can come in different variations identification of equilibrium condition, or finding out the heterozygote frequency and its associations, a component like the expression in frequency or number of individuals or certain diseases, even blood grouping in populations.

Let us consider the initial problem:

The color brown (B) is dominant over the color white (b) in the population. I, 30% of all butterflies are white.

Going through the problem, it is evident that

30% of the population is white. This data provides valuable information.

2) Use the given information to find out the frequency of the recessive allele

In the given problem, when gone through properly, there are always details present that can provide crucial information regarding the allele under consideration.

Hence, according to the problem, 30% of the population is white, and since white is a recessive color, all whites are homozygous recessives.

So, according to the HW equilibrium, the q2 =30% or 0.3 so q= √ 0.3=0.547

3) Find out the frequency of the dominant allele

The next stage of the exercise is to calculate the other allele's frequency, usually the dominant allele. According to the Hardy Weinberg equilibrium, the recessive homozygote or the recessives bear only the q allele hence, it is convenient to calculate the recessive allele initially. It makes the calculation of the dominant allele extremely simple

Thus with the help of the frequency of the recessive allele and the Hardy Weinberg Equation, one can easily find out the frequency of the dominant allele P

4) Calculation of the required allele frequency according to the problem

The next is the calculation of the required allele frequency or percentage or number of individuals as per the problem

It would help if you calculated the frequency of Heterozygote according to the requirement of the problem.

So, heterozygous = 2 pq = 2x0.453x0.547=0.495

5) Finally, you need to answer the problem according to the required parameter in the question


Hardy Weinberg Problemset

Students can practice using the Hardy Weinberg equilibrium equation to determine the allele frequencies in a population. This set of 10 questions gives students just enough information to solve for p (dominant allele frequency) and q (recessive allele frequency), and often asks them to calculate the percentage of heterozygous individuals (2pq).

This worksheet was designed for an AP Biology class and was revised April 2019. There is an older version that has many of the answers posted online, so this one has been changed slightly so that students cannot easily find the answers and take a shortcut.

The ten problems may be too many for some students, I usually ask my students to consider how much practice they need. If they are confident after doing 3-4 of the problems, then the rest can be optional.

Time Required: 20-30 minutes
Grade Level: 11-12

HS-LS3-3 Apply concepts of statistics and probability to explain the variation and distribution of expressed traits in a population.


Hardy-Weinberg & Population Genetics

The Hardy-Weinbergov princip je matematički model koji se koristi za opisivanje ravnoteže dvaju alela u populaciji u odsutnosti evolucijskih sila. Ovaj model je neovisno izveo G.H. Hardy i Wilhelm Weinberg. U njemu se navodi da će učestalost alela i genotipa u populaciji ostati konstantna kroz generacije u odsutnosti evolucijskih sila. Ova ravnoteža čini nekoliko pretpostavki da bi bila istinita:

 1. Beskonačno velika populacija
 2. Uključeni organizam je diploidan
 3. Organizam se razmnožava samo spolno
 4. Nema preklapanja generacija
 5. Parenje je nasumično
 6. Učestalosti alela jednake u oba spola
 7. Odsutnost migracije, mutacije ili selekcije

Kao što možemo vidjeti, mnoge stavke na gornjem popisu ne mogu se kontrolirati, ali nam omogućuje da napravimo usporedbu u situacijama u kojima dolaze u igru ​​očekivane evolucijske sile (selekcija itd.).

Hardy-Weinbergova ravnoteža

Aleli u jednadžbi definirani su na sljedeći način:

 • Učestalost genotipa izračunava se na sljedeći način:
 • Učestalost alela izračunava se na sljedeći način:
 • U sustavu s dva alela s dominantnim/recesivnim, frekvenciju jednog označavamo kao str a drugi kao q i standardizirati na:
 • Stoga je ukupna učestalost svialela u ovom sustavu jednako 100% (ili 1)
 • Isto tako, ukupna učestalost svi genotipovi izražava se sljedećim kvadratom gdje je također jednako 1:
  • Ova jednadžba je Hardy-Weinbergov teorem koji kaže da ne postoje evolucijske sile koje mijenjaju frekvencije gena.

  Izračunavanje Hardy-Weinbergove ravnoteže (aktivnost)

  Ova vježba se odnosi na PTC vježba kušanja . Koristeći ovaj primjer, može se testirati izbor za jedan alel unutar populacije. Iako je veličina razreda mala, združivanje rezultata iz više odjeljaka može poboljšati vježbu. Ne zaboravite pretpostaviti dominantne/recesivne osobine iz razreda.

  1. Što je recesivni fenotip i kako možemo predstaviti genotip?
  2. Što je dominantni fenotip i kako možemo predstaviti genotipove?
  3. Koja je učestalost recesivnog genotipa? (q 2)
  4. Kolika je frekvencija recesivnog alela? (q)
  5. Koja je učestalost dominantnog alela? (p=1-q)
  6. Pomoću Hardy-Weinberga izračunajte učestalost heterozigota u razredu. (2pq)
  7. Pomoću Hardy-Weinberga izračunajte učestalost homozigota u razredu. (p 2)
  8. Koristeći skup višestrukih odjeljaka, usporedite lokalne alelne i genotipske frekvencije s onim što bi Hardy-Weinberg predvidio.
  9. Imajući na umu ovaj mali broj, možemo vidjeti da postoje problemi s pretpostavkama potrebnim za ovo načelo. Instruktor će izvesti sljedeću simulaciju u nastavi kako bi ilustrirao učinke na više populacija s učincima selekcije i/ili ograničenja populacije. Za ilustraciju selektivnog pritiska na alel može se primijeniti koeficijent prikladnosti.
   • Populacijska genetika Simulacija alela
  10. U slučaju selektivnog pritiska, a koeficijent kondicije ( w ) može se uvesti. Istraživački članak http://www.jci.org/articles/view/64240 je pokazao da Tas2R38 receptor pomaže u imunološkom odgovoru protiv Pseudomonas. Zamislite situaciju u kojoj postoji epidemija rezistentnih na antibiotike Pseudomonas. Ovo bi
   pokazuju da će dominantni alel imati selektivnu prednost.

  • Izmijenite koeficijent sposobnosti u simulatoru populacione genetike i opišite učinke koje bi to imalo tijekom mnogih uzastopnih generacija.

  Hardy Weinberg Problem Set Biology Corner Answers : hardy weinberg problem set answer key mice + mvphip Answer Key - Follow up with other practice problems using human hardy weinberg problem set.

  Hardy Weinberg Problem Set Biology Corner Answers : hardy weinberg problem set answer key mice + mvphip Answer Key - Follow up with other practice problems using human hardy weinberg problem set.. Try setting up a punnett square type arrangement using the 3 genotypes and multiplying the. These would you expect to have poor vision and how 7. P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive. The allele for a hitchhiker's thumb is recessive compared to straight thumbs, which are dominant. The cc is most significant because cc is recessive and the disease form (2 alleles needed) b.

  The values show a population that is at hardy weinberg equilibrium. Use the hardy weinberg equation to determine the allele frequences of traits in a dragon population. Try setting up a punnett square type arrangement using the 3 genotypes and multiplying the. A population of ladybird beetles from north carolina a. Biology multiple choice questions and answers for different competitive exams.

  Solved: Scientific Skills Exercise: Using The Hardy-Weinbe . from d2vlcm61l7u1fs.cloudfront.net These would you expect to have poor vision and how 7. The cc is most significant because cc is recessive and the disease form (2 alleles needed) b. A population of ladybird beetles from north carolina a. 36%, as given in the problem itself. P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive. Biology stack exchange is a question and answer site for biology researchers, academics, and students. I will present the maths later. Therefore, the number of heterozygous individuals.

  The values show a population that is at hardy weinberg equilibrium.

  These would you expect to have poor vision and how 7. There is an older version that has many of the answers posted online, so this. The cc is most significant because cc is recessive and the disease form (2 alleles needed) b. .amazon s3, hardy weinberg problem set answers problem 1 answer, population distribution pogil answers key, hardy weinberg practice worksheet answers, hardy weinberg equilibrium germanna community college, hardy weinberg equation pogil answers brc just manual she agreed to eat. A population of ladybird beetles from north carolina a. Hardy weinberg equilibrium problems solutions. It only takes a minute to sign up. How to solve hardy weinberg equilibrium? The allele for a hitchhiker's thumb is recessive compared to straight thumbs, which are dominant. In a given plant population, the gene that determines height has two alleles, h. Answer key hardy weinberg problem set p2 + 2pq + q2 = 1 and p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the 2pq = 2(.98)(.02) =.04 7. Q2= 1/1,700 = 0.00059 (0.059%) c. Use the hardy weinberg equation to determine the allele frequences of traits in a dragon population.

  Biology multiple choice questions and answers for different competitive exams. Q2= 1/1,700 = 0.00059 (0.059%) c. Follow up with other practice problems using human hardy weinberg problem set. Use the hardy weinberg equation to determine the allele frequences of traits in a dragon population. You have sampled a population in which you know that the percentage of the.

  Solved: Hardy Weinberg Problem Set View The Dragons Below . from media.cheggcdn.com Conditions happen to be really good this year for breeding and next year there are 1,245 offspring. This is a little harder to figure out. This set of 10 this worksheet was designed for an ap biology class and was revised april 2019. There is an older version that has many of the answers posted online, so this. Biology stack exchange is a question and answer site for biology researchers, academics, and students. You have sampled a population in which you know that the percentage of the. Use the hardy weinberg equation to determine the allele frequences of traits in a dragon population. Data for 1612 individuals are given below:

  The values show a population that is at hardy weinberg equilibrium.

  36%, as given in the problem itself. Try setting up a punnett square type arrangement using the 3 genotypes and multiplying the. Answer key hardy weinberg problem set p2 + 2pq + q2 = 1 and p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the 2pq = 2(.98)(.02) =.04 7. In a plant species the ability to grow in soil contaminated with nickel is determined by a dominant allele. Assume that the population is in equilibrium. Data for 1612 individuals are given below: You sampled 215 individuals in biology, and determined that 150 could detect the. Equilibrium problems the frequency of two alleles in gene pool is 0.19 and 0.81(a). ()c = q = 0.024 (2.4%) frequency for the cystic fibrosis allele ()c = p. .amazon s3, hardy weinberg problem set answers problem 1 answer, population distribution pogil answers key, hardy weinberg practice worksheet answers, hardy weinberg equilibrium germanna community college, hardy weinberg equation pogil answers brc just manual she agreed to eat. The values show a population that is at hardy weinberg equilibrium. P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive. The cc is most significant because cc is recessive and the disease form (2 alleles needed) b.

  Therefore, the number of heterozygous. Students can practice using the hardy weinberg equilibrium equation to determine the allele frequencies in a population. The allele for a hitchhiker's thumb is recessive compared to straight thumbs, which are dominant. Hardy weinberg equilibrium problems solutions. Follow up with other practice problems using human hardy weinberg problem set.

  How to Answer Hardy-Weinberg Questions - A-level Biology . from i.pinimg.com Hardy weinberg equilibrium problems solutions. These are just some practice problems with the hardy weinberg! .biology course overview ap bio announcements ap biology labs water chemistry of life unit enzymes the cell unit cellular processes unit genetics and dna unit evolution unit bacteria and viruses immune system animal behavior review resources cite your source hardy weinberg. Q2= 1/1,700 = 0.00059 (0.059%) c. The allele for a hitchhiker's thumb is recessive compared to straight thumbs, which are dominant. In a given plant population, the gene that determines height has two alleles, h. Equilibrium problems the frequency of two alleles in gene pool is 0.19 and 0.81(a). You sampled 215 individuals in biology, and determined that 150 could detect the.

  Biology stack exchange is a question and answer site for biology researchers, academics, and students.

  Biology multiple choice questions and answers for different competitive exams. .amazon s3, hardy weinberg problem set answers problem 1 answer, population distribution pogil answers key, hardy weinberg practice worksheet answers, hardy weinberg equilibrium germanna community college, hardy weinberg equation pogil answers brc just manual she agreed to eat. .biology course overview ap bio announcements ap biology labs water chemistry of life unit enzymes the cell unit cellular processes unit genetics and dna unit evolution unit bacteria and viruses immune system animal behavior review resources cite your source hardy weinberg. Hardy weinberg equilibrium problems solutions. Data for 1612 individuals are given below: Students can practice using the hardy weinberg equilibrium equation to determine the allele frequencies in a population. The values show a population that is at hardy weinberg equilibrium. Therefore, the number of heterozygous individuals. Use the hardy weinberg equation to determine the allele frequences of traits in a dragon population. 36%, as given in the problem itself. In a plant species the ability to grow in soil contaminated with nickel is determined by a dominant allele. These are just some practice problems with the hardy weinberg! P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive.

  The ability to taste ptc is due to a single dominate allele t. I will present the maths later. Biology stack exchange is a question and answer site for biology researchers, academics, and students. This set of 10 this worksheet was designed for an ap biology class and was revised april 2019. Use the hardy weinberg equation to determine the allele frequences of traits in a dragon population.

  Q2= 1/1,700 = 0.00059 (0.059%) c. 36%, as given in the problem itself. 36%, as given in the problem itself. ()c = q = 0.024 (2.4%) frequency for the cystic fibrosis allele ()c = p. You sampled 215 individuals in biology, and determined that 150 could detect the.

  In a given plant population, the gene that determines height has two alleles, h. 36%, as given in the problem itself. There is an older version that has many of the answers posted online, so this. Biology multiple choice questions and answers for different competitive exams. Therefore, the number of heterozygous individuals.

  Conditions happen to be really good this year for breeding and next year there are 1,245 offspring. Therefore, the number of heterozygous. You can also do the ones on the for some of these, i don't have the answer, so if you know them you can edit it and put the answer terms in this set (10). .amazon s3, hardy weinberg problem set answers problem 1 answer, population distribution pogil answers key, hardy weinberg practice worksheet answers, hardy weinberg equilibrium germanna community college, hardy weinberg equation pogil answers brc just manual she agreed to eat. 36%, as given in the problem itself.

  Try setting up a punnett square type arrangement using the 3 genotypes and multiplying the. Students can practice using the hardy weinberg equilibrium equation to determine the allele frequencies in a population. Conditions happen to be really good this year for breeding and next year there are 1,245 offspring. .amazon s3, hardy weinberg problem set answers problem 1 answer, population distribution pogil answers key, hardy weinberg practice worksheet answers, hardy weinberg equilibrium germanna community college, hardy weinberg equation pogil answers brc just manual she agreed to eat. In a plant species the ability to grow in soil contaminated with nickel is determined by a dominant allele.

  36%, as given in the problem itself. This set of 10 this worksheet was designed for an ap biology class and was revised april 2019. These are just some practice problems with the hardy weinberg! Q2= 1/1,700 = 0.00059 (0.059%) c. The ability to taste ptc is due to a single dominate allele t.

  36%, as given in the problem itself. P2 + 2pq + q2 = 1 p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive. Therefore, the number of heterozygous. This is a little harder to figure out. Equilibrium problems the frequency of two alleles in gene pool is 0.19 and 0.81(a).

  You have sampled a population in which you know that the percentage of the. In a plant species the ability to grow in soil contaminated with nickel is determined by a dominant allele. Answer key hardy weinberg problem set p2 + 2pq + q2 = 1 and p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the 2pq = 2(.98)(.02) =.04 7. I will present the maths later. Hardy weinberg equilibrium problems solutions.

  .biology course overview ap bio announcements ap biology labs water chemistry of life unit enzymes the cell unit cellular processes unit genetics and dna unit evolution unit bacteria and viruses immune system animal behavior review resources cite your source hardy weinberg. The ability to taste ptc is due to a single dominate allele t. How to solve hardy weinberg equilibrium? Biology multiple choice questions and answers for different competitive exams. Conditions happen to be really good this year for breeding and next year there are 1,245 offspring.

  Use the hardy weinberg equation to determine the allele frequences of traits in a dragon population.

  I will present the maths later.

  You have sampled a population in which you know that the percentage of the.

  Try setting up a punnett square type arrangement using the 3 genotypes and multiplying the.

  How to solve hardy weinberg equilibrium?

  Follow up with other practice problems using human hardy weinberg problem set.

  In a plant species the ability to grow in soil contaminated with nickel is determined by a dominant allele.

  The cc is most significant because cc is recessive and the disease form (2 alleles needed) b.

  A population of ladybird beetles from north carolina a.

  Equilibrium problems the frequency of two alleles in gene pool is 0.19 and 0.81(a).

  You can also do the ones on the for some of these, i don't have the answer, so if you know them you can edit it and put the answer terms in this set (10).

  Data for 1612 individuals are given below:

  Equilibrium problems the frequency of two alleles in gene pool is 0.19 and 0.81(a).

  Answer key hardy weinberg problem set p2 + 2pq + q2 = 1 and p + q = 1 p = frequency of the dominant allele in the population q = frequency of the recessive allele in the 2pq = 2(.98)(.02) =.04 7.

  Source: d2vlcm61l7u1fs.cloudfront.net

  Hardy weinberg equilibrium problems solutions.

  .amazon s3, hardy weinberg problem set answers problem 1 answer, population distribution pogil answers key, hardy weinberg practice worksheet answers, hardy weinberg equilibrium germanna community college, hardy weinberg equation pogil answers brc just manual she agreed to eat.

  .amazon s3, hardy weinberg problem set answers problem 1 answer, population distribution pogil answers key, hardy weinberg practice worksheet answers, hardy weinberg equilibrium germanna community college, hardy weinberg equation pogil answers brc just manual she agreed to eat.

  Therefore, the number of heterozygous.

  There is an older version that has many of the answers posted online, so this.

  You sampled 215 individuals in biology, and determined that 150 could detect the.

  The cc is most significant because cc is recessive and the disease form (2 alleles needed) b.

  Source: www.biologycorner.com

  These are just some practice problems with the hardy weinberg!

  Below is a data set on wing coloration in the scarlet tiger moth (panaxia dominula).

  Izvor: ecdn.teacherspayteachers.com